Influencias


Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona o cosa.